Les Bahamas Great Guana Cay White Bay

On quitte Little Farmers Cay On quitte Little Farmers Cay On quitte Little Farmers Cay On arrive à Great Guana Cay - White Bay
On arrive à Great Guana Cay - White Bay Nos voisins Great Guana Cay - White Bay Great Guana Cay - White Bay
Great Guana Cay - White Bay Great Guana Cay - White Bay Great Guana Cay - White Bay Great Guana Cay - White Bay
Great Guana Cay - White Bay Great Guana Cay - White Bay Great Guana Cay - White Bay Great Guana Cay - White Bay